Vision

Min arbetslivsvision är att i egen regi fortsätta utveckla mitt ledarskap, gärna inom IT branschen och vara en uppskattad ledare som leder individer och grupper så att de kan uppnå sina personliga mål och utvecklas.

Min arbetslivsvision, eller mitt långsiktiga mål i arbetslivet är att i mitt egna företag leda människor i olika sammanhang.  Jag vill i mitt ledarskap se andra människor runt omkring mig växa, utvecklas och uppnå sina egna mål. Framförallt så vill jag hjälpa människor att våga växa och ta nästa steg i arbetslivet. Jag vill att mitt ledarskap skall kännas ärligt och stöttande och att de individer som jag leder uppskattar mig och mitt ledarskap.

Syfte

Jag har arbetat med informationsteknik hela mitt liv och varit fast övertygad om att jag arbetat med maskiner och tekniska prylar. Men alltefter som åren gått så har jag mer och mer insett att det jag egentligen har arbetat med inte är teknik eller saker, utan jag har arbetat med att skapa relationer mellan mig själv och andra individer och grupper för att kunna utföra mitt arbete. Genom åren har jag upptäckt att det är just detta som jag brinner för och ger mitt arbetsliv syfte. Därför vill jag fortsätta att skapa relationer mellan individer och grupper så att de kan växa, bli framgångsrika och effektivt utföra sina arbetsuppgifter.

Genom mitt engagemang i den lokala Unionen fackklubben hos min nuvarande arbetsgivare så har jag tagit ett steg längre i att hjälpa människor att växa och bli framgångsrika.