moderaterna

Svenska

Politik

Ett av mina stora fritidsintressen är lokalpolitik. Jag är medlem i Moderata samlingspartiet sedan många år tillbaka, men det var först efter valet 2010 som jag började engagera mig på allvar. För närvarande har jag inga politiska uppdrag men jag engagerar mig hårt i funktionshinderspolitiken och jobbar med att sprida kunskap om funktionshinder, personlig assistans och tillgänglighet i samhället.