värdegrund

Ej definierad

Politik

Ett av mina stora fritidsintressen är lokalpolitik. Jag är medlem i Moderata samlingspartiet sedan många år tillbaka, men det var först efter valet 2010 som jag började engagera mig på allvar. För närvarande har jag inga politiska uppdrag men jag engagerar mig hårt i funktionshinderspolitiken och jobbar med att sprida kunskap om funktionshinder, personlig assistans och tillgänglighet i samhället. 

Värdegrund

Ha roligt Det absolut viktigaste för mig är att männsikor i min omgivning och att jag själv har roligt i det vi gör tillsammans. Jag tror att om det känns bra att gå till jobbet och att man har roligt på sin arbetsplats så ökar effektiviteten och engagemanget, såväl i gruppen som hos individen. Genom ett starkt engagemang skapas en tro på det individen gör och bidrar till uteffekten i gruppen. Känna delaktighet För mig är detaljerna i helheten viktiga, både vad gäller arbetsuppgifter och organisation.

Svenska