Värdegrund

Ha roligt Det absolut viktigaste för mig är att männsikor i min omgivning och att jag själv har roligt i det vi gör tillsammans. Jag tror att om det känns bra att gå till jobbet och att man har roligt på sin arbetsplats så ökar effektiviteten och engagemanget, såväl i gruppen som hos individen. Genom ett starkt engagemang skapas en tro på det individen gör och bidrar till uteffekten i gruppen. Känna delaktighet För mig är detaljerna i helheten viktiga, både vad gäller arbetsuppgifter och organisation. Det är viktigt att se individen i gruppen samtidigt som man arbetar för gruppens bästa. Alla skall känna sig sedda och delaktiga i det dom gör. Känna lugn Det är viktigt för mig som ledare att alltid vara lugn och balanserad. Kan jag som ledare vara lugn i mitt sätt att agera så smittar detta av sig på omgivningen. Med ett lugn i gruppen ökar känslan av trygghet vilket främjar individen och stärker känslan av att bli sedd. Om jag som ledare kan skapa ett lugn i tuffa situationer så tror jag att effektiviteten ökar såväl i gruppen som hos individen.