Uppdatera Drupal Core

De flesta uppdateringarna i Drupal går att göra direkt i webläsaren. genom administratörsgränssnittet i Drupal. Gå in under Rapporter och Tillgängliga uppdateringar (/admin/reports/updates/update) så ser du enkelt vilka moduler som behöver uppdateras. Om själva kärnan (Drupal Core) behöver uppdateras behöver man göra detta manuellt. Så här gör du:
 1. Börja med att säkerhetskopiera databasen ifall det är några databasuppdateringar som finns med i den senaste releasen av kärnan. Det kan också vara en god idé att ta en backup på hela ditt Drupal filbibliotek ifall du har kustomiserade filer som ligger utanför /sites katalogen. Det gäller också generiska filer som t.ex. robots.txt, .htaccess eller favicon.ico som du behöver lägga tillbaka manuellt efter att du kopierat Drupal filerna.
  zip -rv MikaelGranberg_Drupal_Backup_2016-12.zip public_html/
 2. Sätt din Drupal site i underhållsläge (maintenance mode). Underhållslägesfunktionen hittar du på sidan konfiguration och under avsnittet utveckling i administratörsgränssnittet i Drupal.
 3. Ta bort alla filer i din Drupal katalog förutom /sites.
 4. Hämta den senaste versionen av Drupal Core som du vill uppdatera till och packa upp filerna till en lämplig temporär katalog.
  cd /tmp/ wget https://ftp.drupal.org/files/projects/drupal-7.52.tar.gz tar -xvf drupal-7.52.tar.gz cp /tmp/ drupal-7.52 /[Din Drupal Katalog]/
 5. Ibland sker även uppdateringar av filen settings.php. Detta står i så fall omnämnt i release anteckningarna (release notes) för den aktuella Drupal versionen. Du behöver då även uppdatera den nya settings.php med dina egna inställningar som t.ex. användarnamn och lösenord för att komma åt databasen, innan du kopierar över den till din Drupal katalog.
 6. Om du har andra generiska filer som t.ex. robots.txt, .htaccess eller favicon.ico så behöver du nu lägga tillbaka dessa manuellt.
 7. Slutligen så loggar du in som administratör på din Drupal site och kör sedan http://[din drupal site]/update.php. Följ instruktionerna på sidan för att slutföra uppdateringen.
 8. Din Drupal site är nu uppdaterad. Glöm inte att stänga av underhållsläget (maintenance mode) när du är klar. Om du skulle behöva backa tillbaka uppdateringen så följer du instruktionen igen och börjar med att läsa tillbaka databasen, sedan tar du bort alla nytillagda Drupal filer och ersätter dem med filerna i fil backupen du tog i början. Glöm inte att återställa robots.txt, .htaccess, favicon.ico och settings.php om nödvändigt.
Svenska