Politik

Ett av mina stora fritidsintressen är lokalpolitik. Jag är medlem i Moderata samlingspartiet sedan många år tillbaka, men det var först efter valet 2010 som jag började engagera mig på allvar. För närvarande har jag inga politiska uppdrag men jag engagerar mig hårt i funktionshinderspolitiken och jobbar med att sprida kunskap om funktionshinder, personlig assistans och tillgänglighet i samhället. 

Värdegrund

Varje människa har rätt att välja. I vårt demokratiska land så får vi fritt rösta på vem vi vill till riksdag, landsting och kommun. Samma valfrihet bör gälla i alla sammanhang oavsett om det är politiskt parti, färg på bilen, skola eller hemtjänst. Självklart skall vård och omsorg, utbildning och andra viktiga samhällsfunktioner vara lika tillgängliga och självklara för alla och därför bekostade av skattemedel. Alla har rätt till en egen åsikt. Den svenska lagen är väldigt generös när det gäller att uttrycka sina åsikter, politiska som såväl religiösa. Men i praktiken kan det se annorlunda ut. En del misstolkar rätten att fritt uttrycka sina åsikter, vilket kan ta sig uttryck som t.ex. mobbning eller näthat. En del andra vågar inte uttrycka sina åsikter på grund av just de som misstolkar friheten eller på grund av andra fördomar och värderingar. Därför bör det finnas sammanhang och platser där det blir självklart att man får lov att uttrycka sig och sin politiska eller religiösa åsikt. Men likaväl måste det finnas platser där man av respekt för andra inte skall uttrycka sina politiska eller religiösa åsikter som till exempel arbetsplatser eller i vissa sammanhang även skolor och vårdinrättningar. Alla har rätt att arbeta. Ett arbete betyder väldigt mycket privatekonomiskt, men är också väldigt viktigt socialt. Det skall därför vara möjligt för alla att oavsett ålder, kön, sexualitet, etnisk bakgrund eller funktionshinder att söka arbete och få arbete. Alla skall ha rätten att arbeta utifrån de förutsättningar som varje individ och varje del i livet har. Och därför måste också våra system som till exempel socialförsäkringssystemet eller utbildningssystemet möjliggöra detta.

Lokalpolitik

Ett av mina stora intresseområden inom politiken är skola och utbildning. Detta mycket tack vare att min mor varit lärare och numera rektor i många år. Det har blivit många skolpolitiska diskussioner kring matbordet både när jag var yngre och senare i livet. Och jag hoppas och tror att det kommer att bli många fler. Ett annat stort intresseområde som jag har inom politiken är hälsa och sjukvård. Detta beror förmodligen på att jag sedan tioårsåldern har ett funktionshinder som gjort att jag sedan dess haft mycket kontakt med bland annat sjukvården. Detta har gjort att jag själv väldigt ofta upplever hur olika politiska beslut påverkar sjukvården och sjukvårdssystemet. Som politiker i Partille vill jag vara med och verka för att vi har den modernaste, effektivaste och intressantaste utbildningen i hela landet. Jag vill också vara med och verka för ett tryggt och tillgängligt Partille för såväl unga som gamla som funktionshindrade, oavsett ursprung

Bakgrund

Jag gick med som medlem i Moderaterna för många år sedan som stödmedlem till ett parti vars politik jag alltid stått bakom. Vid förra valet 2010 fick jag frågan om jag ville hjälpa till i valrörelsen och tackade naturligtvis ja. Under valrörelsen fick jag möjligheten att gå ut och knacka dörr i Partille och träffa många av våra väljare. Jag möttes av många intressanta ämnen, diskussioner och människor och det var då jag på allvar förstod vikten av den lokala politiken och att det är här valet avgörs, såväl lokalt som på riksnivå. Sedan dess har jag engagerat mig mer och mer i den lokala politiken i Partille.