God Man

Vid sidan av mitt arbete och mitt politiska engagemang så är jag också engagerad som god man för ett flertal personer. Genom godmanskapet så får jag möjlighet att hjälpa andra människor och jag får lära mig om saker som jag inte kunnat eller vetat något om tidigare. Godmanskapet är helt olika från person till person, vilket gör rollen som god man komplex, men samtidigt är det just det som gör godmanskapet så roligt och utmanande. 

Harry the cat

 

Utöver mitt arbetsliv och mitt politiska liv så är jag också engagerad som god man för ett flertal personer. Genom godmanskapet så får jag möjlighet att hjälpa andra människor både praktiskt, men också se till att de utvecklas och mår bra. Det betyder mycket för mig att kunna hjälpa andra människor även utanför mitt arbete och politiska liv, i synnerhet som jag själv behöver mycket hjälp av andra på grund av mina egna fysiska begränsningar. Den hjälp jag själv får av andra människor för att klara mitt dagliga liv betyder så enormt mycket för mig och jag är evigt tacksam för att det finns människor som vill ställa upp och hjälpa mig. Jag hoppas att jag genom mina insatser som god man kan bidra till ett bättre liv för de jag hjälper. 

Godmanskapet ger mig också mycket glädje, särskilt då jag lyckas göra något riktigt bra för någon av de personer som jag är god man för. Det är också en personlig utmaning att vara god man, dels genom att jag får lära mig om saker som jag inte kunnat eller vetat något om tidigare, men också för att jag får möjlighet att varje dag förbättra mina kunskaper i kommunikation. Att kommunicera med andras människor är bland det svåraste vi kan hålla på med. Det är lätt att bli missupfattad och att man inte får fram det man egentligen vill få sagt. Genom godmanskapet träffar jag både personer med olika funktionsnedsättningar, myndighetspersoner, kommunla tjänstemän, banktjänstemän, oroliga föräldrar och anhöriga och så vidare flera gånger i månaden. Detta gör att jag ständigt behöver öva på min lyhördhet och min förmåga att kommunicera. 

Genom godmanskapet får jag också möjligheten att förbättra min förmåga att leda andra människor. Som god man bestämmer jag inte över personen, utan har en mer rådgivande roll där jag skall stötta och bistå min så kallade huvudman med hjälp att klara av att sköta sin ekonomi, se till att min huvudman får den hjälp och stöttning som denne behöver av samhället samt att se till att personen mår bra och lever ett så bra liv som möjligt utifrån huvudmannens förutsättningar. Behovet av stöttning och sättet att stötta och leda huvudmannen på är helt olika från person till person. Det gör naturligtvis rollen som god man komplex, men samtidigt är det just det som gör godmanskapet så roligt och utmanande.